Susz

Susz (Miejskie)

       Jezioro Suskie położone jest na 53° 42,6’ szerokości geograficznej północnej i 19° 20,6’ długości geograficznej wschodniej, na wysokości 100,4 m n.p.m. Powierzchnia lustra wody wynosi 62,7 ha (dane IRŚ) długość maksymalna 2300 m, szerokość maksymalna 475m, długość linii brzegowej 5600m, charakterystyczna jest mała głębokość względna (0,0067), a także niewielka głębokość średnia (2,4m). Objętość misy jeziora wynosi 1491,4tyś.m3 wody Wokół akwenu przeważają pagórkowate brzegi, tylko odcinkami są one płaskie i podmokłe. Otoczenie jeziora jest urozmaicone ; na brzegu południowo – zachodnim znajduje się las, od strony wschodniej rozciągają się pola i łąki. Przy północnym krańcu akwenu leży miasto Susz. Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo – szczupakowego. roślinność naczyniową stanowią; trzcina pospolita, pałka wąskolistna i szerokolistna, rdestnice, rdest ziemnowodny oraz liczne gatunki turzyc. taki skład roślinności jest charakterystyczny dla zbiorników wodnych o zaawansowanych procesach eutrofizacji. 

       Bezpośrednią zlewnię jeziora tworzą pola, łąki, pastwiska i osiedla ludzkie. W jeziorze Suskim mimo niewielkiej głębokości panują sprzyjające warunki tarliskowe i żerowiskowe zwłaszcza dla młodocianych stadiów ryb, odżywiających się głównie zooplanktonem . W strefie litoralu występują duże ilości fauny  dennej i naroślinnej . W strefie profundalu fauna denna nie znajduje dogodnych warunków do rozwoju. Stan czystości wód jeziora wskazuje na III klasę.

Gatunki występujące :
- węgorz,
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- sandacz,
- karaś
- karp

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- szczupak
- leszcz 
- lin

Ostatnio zmienianywtorek, 14 lipiec 2015 06:03

Dodatkowe informacje

  • Mapa:
Więcej w tej kategorii: « Kawken (Kawki) kanał Młynski »