Bądze

Bądze

Jezioro Bądze  zbiornik o powierzchni 149,9 ha położony jest na 53°47´ szerokości geograficznej północnej
i 19°28´ długości geograficznej wschodniej, i wysokości 94,4 m n.p.m., w dorzeczu Liwa – Wisła (Nogat). Długość maksymalna 3100 m, szerokość maksymalna 600 m, długość linii brzegowej misy jeziora 82000 m. Głębokość maksymalna 36,7 m średnia 12,8  m.Zbiornik rynnowy, o kształcie wydłużonym wydłużony z północnego  wschodu połączony na południowy zachód. Posiada dość urozmaiconą linię brzegową, jej wskaźnik wynosi 1,91.Obrzeża są wysokie, tylko od północy w pobliżu zabudowań, płaskie lub pagórkowate. Całe jezioro stanowi w zasadzie strefę litoralową – tylko niewielki procent jego powierzchni zajmuje obszar położony poniżej 5 metrów. Dno muliste, ze znaczną miąższością osadów. Jezioro nie przyjmuje dopływów powierzchniowych, wody odprowadzane są niewielkim ciekiem do jeziora Gaudy.

Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Roślinność naczyniową stanowią głównie trzcina pospolita, i sitowie. Udział roślinności zanurzonej jest niewielki – poniżej 1%. W okresie letnim występują silne zakwity wód charakterystyczne dla jezior żyznych. Jezioro z racji niekorzystnych cech morfometrycznych wykazuje silną podatność na degradację, kwalifikującą je do III kategorii. 

Gatunki występujące :
- węgorz,
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- tołpyga pstra,
- karaś pospolity i srebrzysty,
- karp

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- szczupak
- leszcz 
- okoń

Ostatnio zmienianywtorek, 14 lipiec 2015 05:52

Dodatkowe informacje

  • Mapa:
Więcej w tej kategorii: « Przezmark Jędrychowo »