Okoń

Super User

Super User

Regulamin Połowów

                   

R E G U L A M I N

amatorskiego połowu ryb na wodach Gospodarstwa Rybackiego Iława Spółka z o.o.

W ROKU 2019

 1. Połowu można dokonywać na podstawie wykupionego zezwolenia i określonych w nim zasad połowu.
 2. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późn. zmianami oraz wydanymi Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w tym przedmiocie, Ustawy o ochronie Przyrody i niniejszym regulaminem.
 3. Posiadacz zezwolenia ma prawo wędkować dwiema wędkami z brzegu, łodzi i jedną wędką z lodu /w zależności od wykupionego zezwolenia/ na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca wg zapisów kalendarza.
 4. W zamian za dwie wędki można dokonywać połowów jednym spinningiem.                                                                                                                                     
 5. Zezwolenie należy okazać na każde żądania Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Społecznej Straży Rybackiej oraz osób upoważnionych przez Gospodarstwo Rybackie do kontroli.
 6. Sezon połowu z brzegu i lodu trwa  od 01.01. do 31.12. Sezon połowu z łodzi trwa od 01.06. do 30.11. na jeziorze Jeziorak Duży, natomiast na pozostałych jeziorach od 1.05 do 30.11.
 7. Wprowadza się dodatkowo następujące okresy ochronne:
 • SANDACZ                  od 1 stycznia do 31 maja
 • SZCZUPAK                od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • WĘGORZ                    od 1 grudnia do 30 kwietnia
 1. Wprowadza się następujące ochronne wymiary gospodarcze:
 • AMUR                                         -              50 cm
 • KARAŚ, PŁOĆ                          -               15 cm
 • KARP                                           -              40 cm
 • LESZCZ                                      -              25 cm
 • SANDACZ                                  -              50 cm
 • SUM                                             -              90 cm
 • SZCZUPAK                               -                50 cm
 • WĘGORZ                                    -              60 cm
 1. Obowiązują następujące dobowe limity połowu :    
 • SUM                                                        - 1 szt
 • WĘGORZ                                                - 1 szt
 • SANDACZ                                               - 3 szt
 • LIN, SZCZUPAK                                 -  4 szt

ŁĄCZNIE Z W/W GATUNKÓW W CIĄGU DOBY  MOŻNA ZŁOWIĆ 5 szt.

DLA POZOSTAŁYCH GATUNKÓW LIMIT DOBOWY WYNOSI 10 kg – w tym okoń.

 1. Przez określenie „wędkowanie z brzegu” należy rozumieć wędkowanie z brzegu naturalnego lub pomostu.

ZAKAZ POŁOWU Z ŁODZI ZACUMOWANEJ DO BRZEGU. /Nie dotyczy połowów nocnych/

 1. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest na zarejestrowanych jednostkach pływających, na których widoczny jest numer rejestracyjny.
 2.  Przy wędkowaniu z łodzi lub brzegu zezwala się na połów ryb osobie towarzyszącej, w limicie sprzętu tegoż wędkarza./ Dotyczy współmałżonka i dzieci wędkarza do lat 16/.
 3. Dopuszcza się możliwość połowów nocnych z brzegu na podstawie odrębnego zezwolenia.
 4. Zawody wędkarskie mogą odbyć się po uprzednim uzyskaniu zezwolenia i dokonaniu stosownych opłat w biurze Gospodarstwa.
 5. Złowione ryby niewymiarowe, w okresie ochronnym lub nie przeznaczone do zatrzymania należy bezzwłocznie,                 z zachowaniem należytej ostrożności, odhaczyć i wypuścić do wody, w której zostały złowione, NAWET WTEDY GDY STAN ICH WSKAZUJE NA ZNIKOME SZANSE PRZEŻYCIA. W przypadku trudności                              z odhaczeniem ryby bez zadania jej zbędnych cierpień należy odciąć haczyk.
 6. Należy opuścić łowisko gdy w jego obrębie odbywa się tarło jakiegokolwiek gatunku ryb, odbywają się zawody wędkarskie, na które zostało wydane stosowne zezwolenie lub pobyt wędkarza utrudnia rybakom prowadzenie odłowów gospodarczych.
 7. Opuszczając łowisko należy zostawić po sobie ład i porządek.
 8. Do wędkowania z lodu udostępnia się całe jezioro JEZIORAK DUŻY
 9. WPROWADZA SIĘ OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOBOWEGO REJESTRU POŁOWÓW. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać datę rozpoczęcia połowu oraz nr łowiska. Przed zakończeniem połowu należy wpisać łączna masę złowionych ryb. 
 10. Ryby limitowane (SANDACZ, SZCZUPAK, WĘGORZ, LIN, SUM)- w momencie złowienia ryby objętej limitem (szt) i podjęciu decyzji o jej zabraniu należy niezwłocznie wpisać rybę do rejestru z podaniem gatunku                i długości w centymetrach. Okonia oraz  pozostałe gatunki objęte limitem wagowym wpisujemy przed zakończeniem wędkowania. 
 11. Wypełniony rejestr połowów należy przechowywać oraz obowiązkowo zdać do końca roku w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Iława lub innym punkcie zakupu. 
 12. Zakaz połowy ryb w obrębach ochronnych wg uchwały nr 14/167/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 marca 2014r.  tj:

a) obręb ochronny nr 2 dla sandacza na jeziorze Ewingi o pow. 16 ha stanowi pas przybrzeżny długości 400 m i szerokości 400 m, położony we wschodniej części jeziora w odległości 300 m od przystani w kierunku południowym do pierwszego przewężenia jeziora, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,
b) obręb ochronny nr 3 dla płoci, leszcza, lina i karasia na jeziorze Płaskie o pow. 15 ha, położony w Zatoce Babeckiej w południowo-wschodniej części jeziora przy przewężeniu łączącym jezioro Płaskie z jeziorem Jeziorak, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca każdego roku,
c) obręb ochronny nr 4 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. 6 ha stanowi pas przybrzeżny o długości 400 m i szerokości 150 m, położony przy zachodnim brzegu jeziora od wsi Siemiany w kierunku południowym, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,
d) obręb ochronny nr 5 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. 20 ha stanowi płyciznę śródjeziorną, położoną we wschodniej części jeziora pomiędzy dwoma wyspami w Zatoce Świerk, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,

e) obręb ochronny nr 6 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. ok. 3 ha, położony powyżej miejscowości Matyty pomiędzy wysepkami dużą a małą, leżącymi na północnym krańcu jeziora w kierunku kanału w Dobrzykach, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,

f) obręb ochronny nr 7 dla płoci, leszcza, lina i karasia na jeziorze Jeziorak o pow. 1 ha, stanowi północną część Zatoki Moty położonej w południowo-zachodniej części jeziora na północ od Wyspy Ostrów, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca każdego roku,

 1. Zakaz wędkowania w pobliżu sprzętu rybackiego.
 2. Zakaz niszczenia oraz przestawiania oznaczeń sprzętu rybackiego.
 3. ZABRANIA SIĘ:
 • połowu raka szlachetnego i raka błotnego,
 • połowu ryb przez holowanie przynęty – trolling,
 • w okresie zimowym połowu błystką podlodową,  na całym obszarze jeziora Jeziorak Duży,
 • stosowania żywej i martwej ryby jako przynęty przy połowach z lodu,
 • stosowania ryb niewymiarowych jako przynęty,
 • usuwania i niszczenia roślinności wodnej i nadbrzeżnej, zanieczyszczania wody, brzegów oraz szkodzenia w inny sposób środowisku wodnemu,
 • pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru.
 • połowu sandacza w okresie od 1 stycznia do 31 maja
 • połowu szczupaka w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • połowu metodą spinningową, metodą na żywca, metodą na martwą rybę na jeziorze Jeziorak Duży do 31 maja
 • połowu metodą spinningową na pozostałych jeziorach do 30 kwietnia
 1. PRACOWNICY GOSPODARSTWA RYBACKIEGO IŁAWA SP. Z O.O. SĄ UPRAWNIENI DO KONTROLI PRZESTRZEGANIA REGULAMINU AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.
 2. W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRACOWNICY GOSPODARSTWA RYBACKIEGO IŁAWA SP. Z O.O.  MOGĄ ODEBRAĆ, ZA POKWITOWANIEM:

1. ZEZWOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO IŁAWA,

2. ZŁOWIONE RYBY I PRZEDMIOTY SŁUŻĄCE DO ICH POŁOWU

 

 

 

Czytaj dalej...

Święto Ryby w Iławie

W dniu 11 lipca braliśmy udział w corocznym "Święcie Ryby" w Iławie. Można było u nas kupić zupę rybną po węgiersku i karpia smażonego oraz ryby wędzone. Nasze stoisko było oblegane od samego początku imprezy. Zupa rybna i karp smażony okazały się wielkim hitem. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji i zainteresowania, za co naszym Konsumentom bardzo dziękujemy :) Cieszymy się, że nasz wysiłek został doceniony i wszystkim smakowało. Zupa rybna była gotowana w Smażalni "Pod Lasem" w Rakowicach, gdzie wszystkich również serdecznie zapraszamy. Ryba wędzona pochodziła z wędzarni w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego przy ul. Sienkiewicza 28 w Iławie. Informujemy, że ryby wędzimy dwa razy w tygodniu, co świadczy o ich świeżości.

Czytaj dalej...

Jędrychowo

Jezioro Popówko położone jest na 53°35,8’ szerokości geograficznej północnej i 19°22,6’długości geograficznej wschodniej na wysokości 89,9 m n. p. m. Powierzchnia lustra wody wynosi 85,2 ha (dane IRS) długość maksymalna 1200 m, szerokość maksymalna 1150m, długość łinii brzegowej 4000 m. Charakterystyczna jest mała głębokość względna (0,0017), a także niewielka głębokość średnia (0,7m). Objętość misy jeziora wynosi 578,6tyś.m wody. Jezioro Popówko jest niezbyt dużym, silnie wypłyconym, polimiktycznym zbiornikiem. Badania wykonane w 1998r. przez WIOŚ w Elblągu kwalifikują wody jeziora do III klasy czystości.

Gatunki występujące w jezorze :
- szczupak
- lin
- leszcz

- okoń
- płoć

- karaś

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- lin
- płoć
- szczupak

Czytaj dalej...

Bądze

Jezioro Bądze  zbiornik o powierzchni 149,9 ha położony jest na 53°47´ szerokości geograficznej północnej
i 19°28´ długości geograficznej wschodniej, i wysokości 94,4 m n.p.m., w dorzeczu Liwa – Wisła (Nogat). Długość maksymalna 3100 m, szerokość maksymalna 600 m, długość linii brzegowej misy jeziora 82000 m. Głębokość maksymalna 36,7 m średnia 12,8  m.Zbiornik rynnowy, o kształcie wydłużonym wydłużony z północnego  wschodu połączony na południowy zachód. Posiada dość urozmaiconą linię brzegową, jej wskaźnik wynosi 1,91.Obrzeża są wysokie, tylko od północy w pobliżu zabudowań, płaskie lub pagórkowate. Całe jezioro stanowi w zasadzie strefę litoralową – tylko niewielki procent jego powierzchni zajmuje obszar położony poniżej 5 metrów. Dno muliste, ze znaczną miąższością osadów. Jezioro nie przyjmuje dopływów powierzchniowych, wody odprowadzane są niewielkim ciekiem do jeziora Gaudy.

Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Roślinność naczyniową stanowią głównie trzcina pospolita, i sitowie. Udział roślinności zanurzonej jest niewielki – poniżej 1%. W okresie letnim występują silne zakwity wód charakterystyczne dla jezior żyznych. Jezioro z racji niekorzystnych cech morfometrycznych wykazuje silną podatność na degradację, kwalifikującą je do III kategorii. 

Gatunki występujące :
- węgorz,
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- tołpyga pstra,
- karaś pospolity i srebrzysty,
- karp

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- szczupak
- leszcz 
- okoń

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS