Do pobrania

Regulamin Połowów

                                                                                   

R E G U L A M I N

amatorskiego połowu ryb na wodach Gospodarstwa Rybackiego Iława Spółka z o.o.

W ROKU 2017

 1. Połowu można dokonywać na podstawie wykupionego zezwolenia i określonych w nim zasad połowu.
 2. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późn. zmianami oraz wydanymi Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w tym przedmiocie, Ustawy o ochronie Przyrody i niniejszym regulaminem.
 3. Posiadacz zezwolenia ma prawo wędkować dwiema wędkami z brzegu, łodzi i jedną wędką z lodu /w zależności od wykupionego zezwolenia/ na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca wg zapisów kalendarza.
 4. W zamian za dwie wędki można dokonywać połowów jednym spinningiem.                                                                                                                                     
 5. Zezwolenie należy okazać na każde żądania Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Społecznej Straży Rybackiej oraz osób upoważnionych przez Gospodarstwo Rybackie do kontroli.
 6. Sezon połowu z brzegu i lodu trwa  od 01.01. do 31.12. Sezon połowu z łodzi trwa od 01.06. do 30.11.
 7. Wprowadza się dodatkowo następujące okresy ochronne:
 • SANDACZ                  od 1 stycznia do 31 maja
 • SZCZUPAK                od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • WĘGORZ                    od 15 czerwca do 15 lipca
 1. Wprowadza się następujące ochronne wymiary gospodarcze:
 • AMUR                                         -              50 cm
 • KARAŚ, PŁOĆ                          -               15 cm
 • KARP                                           -              40 cm
 • LESZCZ                                      -              25 cm
 • SANDACZ                                  -              50 cm
 • SUM                                             -              90 cm
 • SZCZUPAK                               -                50 cm
 • WĘGORZ                                    -              60 cm
 1. Obowiązują następujące dobowe limity połowu :    
 • SUM                                                        - 1 szt
 • WĘGORZ                                                - 1 szt
 • SANDACZ                                               - 3 szt
 • LIN, SZCZUPAK                                 -  4 szt

ŁĄCZNIE Z W/W GATUNKÓW W CIĄGU DOBY  MOŻNA ZŁOWIĆ 5 szt.

DLA POZOSTAŁYCH GATUNKÓW LIMIT DOBOWY WYNOSI 10 kg – w tym okoń.

 1. Przez określenie „wędkowanie z brzegu” należy rozumieć wędkowanie z brzegu naturalnego lub pomostu.

ZAKAZ POŁOWU Z ŁODZI ZACUMOWANEJ DO BRZEGU. /Nie dotyczy połowów nocnych/

 1. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest na zarejestrowanych jednostkach pływających, na których widoczny jest numer rejestracyjny.
 2.  Przy wędkowaniu z łodzi lub brzegu zezwala się na połów ryb osobie towarzyszącej, w limicie sprzętu tegoż wędkarza./ Dotyczy współmałżonka i dzieci wędkarza do lat 16/.
 3. Dopuszcza się możliwość połowów nocnych z brzegu na podstawie odrębnego zezwolenia.
 4. Zawody wędkarskie mogą odbyć się po uprzednim uzyskaniu zezwolenia i dokonaniu stosownych opłat w biurze Gospodarstwa.
 5. Złowione ryby niewymiarowe, w okresie ochronnym lub nie przeznaczone do zatrzymania należy bezzwłocznie,                         z zachowaniem należytej ostrożności, odhaczyć i wypuścić do wody, w której zostały złowione, NAWET WTEDY GDY STAN ICH WSKAZUJE NA ZNIKOME SZANSE PRZEŻYCIA. W przypadku trudności                               z odhaczeniem ryby bez zadania jej zbędnych cierpień należy odciąć haczyk.
 6. Należy opuścić łowisko gdy w jego obrębie odbywa się tarło jakiegokolwiek gatunku ryb, odbywają się zawody wędkarskie, na które zostało wydane stosowne zezwolenie lub pobyt wędkarza utrudnia rybakom prowadzenie odłowów gospodarczych.
 7. Opuszczając łowisko należy zostawić po sobie ład i porządek.
 8. Do wędkowania z lodu udostępnia się na jeziorze JEZIORAK DUŻY akwen od Iławy do zatoki Smolny Kąt oraz zatoka Kraga od ośrodka Chmielówka w kierunku północno-wschodnim do mostu oraz w Siemianach od południowego krańca wyspy Lipowy Ostrów w kierunku północnym przez wyspy Kępy Rybackie akwen wschodni od Rożka do ośrodka „Celulozy” Kwidzyn.
 9. WPROWADZA SIĘ OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOBOWEGO REJESTRU POŁOWÓW. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać datę rozpoczęcia połowu oraz nr łowiska. Przed zakończeniem połowu należy wpisać łączna masę złowionych ryb. 
 10. Ryby limitowane (SANDACZ, SZCZUPAK, WĘGORZ, LIN, SUM)- w momencie złowienia ryby objętej limitem (szt) i podjęciu decyzji o jej zabraniu należy niezwłocznie wpisać rybę do rejestru z podaniem gatunku                i długości w centymetrach. Okonia oraz  pozostałe gatunki objęte limitem wagowym wpisujemy przed zakończeniem wędkowania. 
 11. Wypełniony rejestr połowów należy przechowywać oraz obowiązkowo zdać do końca roku w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Iława lub innym punkcie zakupu. 
 12. ZABRANIA SIĘ:
 • połowu raka szlachetnego i raka błotnego,
 • połowu ryb przez holowanie przynęty – trolling,
 • w okresie zimowym połowu błystką podlodową,  na całym obszarze jeziora Jeziorak Duży,
 • stosowania żywej i martwej ryby jako przynęty przy połowach z lodu,
 • stosowania ryb niewymiarowych jako przynęty,
 • usuwania i niszczenia roślinności wodnej i nadbrzeżnej, zanieczyszczania wody, brzegów oraz szkodzenia w inny sposób środowisku wodnemu,
 • pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru.
 • połowu węgorza w okresie od 15 czerwca do 15 lipca.
 • połowu sandacza w okresie od 1 stycznia do 31 maja
 • połowu szczupaka w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
 1. W PRZYPADKU NARUSZENIA USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM I NINIEJSZEGO REGULAMINU KONTROLUJĄCY MOŻE ODEBRAĆ, ZA POKWITOWANIEM:

1. ZEZWOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO IŁAWA,

2. ZŁOWIONE RYBY I PRZEDMIOTY SŁUŻĄCE DO ICH POŁOWU.

24. WĘDKARZ WYKUPUJĄCY ZEZWOLENIE WĘDKARSKIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I STOSOWANIA REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO IŁAWA SPÓŁKA Z O.O. ORAZ AKTUALNĄ USTAWE O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM.

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 29 grudzień 2016 12:23
Więcej w tej kategorii: WYKAZ JEZIOR »